VTK A/S har gennem næsten 50 år været totalleverandør af alt til professionel rengøring, hvorved de har opbygget stor ekspertise indenfor området. VTK sikrer at produkterne overholder gældende standarder og lovgivning i Danmark – f.eks. med hensyn til mærkning, anmeldelser og produktinformation.

VTK’s egen kemiker udvikler og kvalitetskontrollerer kemiprodukterne, så de overholder kravene dels til kvalitetsstyringssystemet iht. SPT certifikat,  og dels til miljøstyringssystemet iht. ISO 14001-standarden. Med disse sikres at alle processer og kontrol deraf er nøje beskrevet og følges – fra råvare til færdigprodukt og til endelig levering hos kunden. Systemerne beskriver endvidere de krav VTK stiller til råvarer, leverandører, produktion, transport, personaleforhold mm, samt de krav der stilles til VTK’s informationsniveau, som en seriøs og kompetent leverandør og samarbejdspartner. Begge systemer bliver VTK auditeret i hvert år af godkendte og certificerede bureauer.