Hver enkelt emballageenhed er forsynet med fyldestgørende etiket med brugsanvisning, deklaration, fysiske/kemiske egenskaber, batchnummer samt oplysninger af sikkerheds- og miljømæssig betydning.

Giftinformationen
Recepturerne på vore produkter er registreret ved Giftinformationen. Det betyder, at de, der arbejder med produkterne, er sikre på at kunne få hurtig hjælp i et nødstilfælde - også uden for almindelig kontortid. Giftinformationen er døgnåben og kan kontaktes på tlf. 8212 1212.

Husk at du altid kan kontakte os for at høre mere.