VTK A/S  har vedtaget følgende miljøpolitik:

  • VTK A/S vil gennem miljøstyring forebygge forurening og dermed arbejde for størst mulig hensyntagen til miljøet.

  • VTK A/S vil være i front inden for salg til bl. a. rengøringsbranchen i Danmark ved fortsat deltagelse i udvikling af miljøvenline produkter og processer under hensyntagen til økonomiske og teknologiske ressourcer.

  • VTK A/S vil tilstræbe et så lille forbrug af energimæssige ressourcer som muligt under hensyntagen til den
    daglige drift.

 

Endvidere vil VTK A/S

  • Opfylde den lovgivning, der er gældende for drift af en virksomhed som VTK A/S.
  • Via samarbejde med vore leverandører sikre miljøet bedst muligt.
  • Arbejde for at fremme miljøbevidstheden hos medarbejderne i VTK A/S ved at inddrage disse i miljøarbejdet.
  • Være åben overfor nye miljøforbedrende tiltag.
  • Sikre at vor miljøpolitik er offentlig tilgængelig.

 

VTK A/S er miljøcertificeret efter ISO 14001-standard. Miljøcertificeringen viser, at VTK A/S aktivt minimerer dens miljøpåvirkning.
Det gør VTK A/S både gennem samarbejde med leverandører, information til kunder og uddannelse af medarbejderne.

Du kan høre mere om vores miljøpolitik og bæredygtige fokus, ved at tale med en af vores konsulenter.

Certifikat 14001-2004 CSY-15005 - Sign